College Westerveld gaat voor totaalplaatje bij Stad & Esch Diever

Het college van burgemeester en wethouders van Westerveld gaat voor een complete accommodatie bij Stad & Esch, met een ontmoetingsruimte voor sociaal-culturele activiteiten, een theaterzaal en een nieuwe sportzaal. Hiermee geeft het college invulling aan de opdracht van de gemeenteraad om zowel dorpshuis- als sportfunctie mee te nemen in de nieuwe accommodatie. Wethouder Homme Geertsma: “We realiseren een accommodatie met een ontmoetingsruimte, vier kleedkamers, een bergingsruimte voor alle sportattributen en een nieuwe sportzaal. De locatie biedt ons verder de mogelijkheid om de koppeling te maken met de school, het theater dat in de huidige gymzaal bij school komt en de sportvelden. Als college zijn we ervan overtuigd dat we hiermee een accommodatie realiseren met een meerwaarde voor Diever”.

Het college heeft de ambitie om in de nieuwe sportzaal, in het kader van bewegingsonderwijs, uitdagingen te bieden aan leerlingen van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs om bewegen en een gezonde leefstijl te stimuleren. De nieuwe sportzaal in de accommodatie bij Stad & Esch heeft een afmeting van 420m2. Wethouder Homme Geertsma: “Qua ruimte realiseren we hiermee een nieuwe sportzaal, die gelijkwaardig is aan de huidige sportzaal. Uit diverse gesprekken met gebruikers van de huidige sportzaal blijkt dat de meeste verenigingen hiermee uit de voeten kunnen. Bovendien past een sportzaal met deze afmetingen in het bestaande bouwvlak, voldoen we hiermee ruim aan onze wettelijke taak om bewegingsonderwijs mogelijk te maken en blijven we zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijke krediet van €1,2 miljoen, dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld”.

Gesprekken

De gesprekken met gebruikers van het huidige Dingspilhuus vonden de afgelopen maanden plaats. Er is met hun gesproken over de dorpshuisfunctie en de wensen ten aanzien van het gebruik van de nieuwe sportzaal. Deze week zijn er opnieuw gesprekken met gebruikers.

Commissie Sociaal Domein

Het voorstel van het college wordt op dinsdag 16 mei 2017 besproken in de commissie Sociaal Domein. Vervolgens neemt de gemeenteraad op dinsdag 30 mei 2017 een besluit over het voorstel. Mocht de gemeenteraad positief besluiten, dan komt er nog voor de zomervakantie een bijeenkomst waarop het voorlopig ontwerp van de nieuwe accommodatie bij Stad & Esch wordt gepresenteerd aan de gebruikers van het huidige Dingspilhuus en de inwoners van Diever. 

 

Hieronder vindt u de informatie die is gedeeld met de commissie Sociaal Domein op dinsdag 11 april 2017 en het besluit van het college op dinsdag 2 mei 2017.