Expedities gestart

Dinsdag 2 mei 2017 zijn de expedities voor het project BrinQ gestart.

De expedities zijn voor vertegenwoordigers van groepen inwoners (bijvoorbeeld dorpsbelangen, ondernemersverenigingen, boermarken et cetera). Deze vertegenwoordigers vormen een werkgroep van stakeholders en gaan nu eerst in subgroepen op expeditie. De eerste expeditie met de eerste subgroep voor de kernen Diever, Dieverbrug, Geeuwenbrug, Zorgvlied, Wapse, Wittelte en omgeving, was in en rond het gemeentehuis in Diever. Na een korte kennismaking ging de groep van 16 personen naar buiten. In het gebiedje waar de Raadhuislaan, de Hoofdstraat en de Ten Darperweg samenkomen dienden zich meteen héél veel verschillende aspecten aan om over te praten: wegen, fietspaden, greppels en sloten, een bushalte, ‘groen’, een plakzuil, een bankje et cetera.
Na het gesprek buiten ging de bijeenkomst binnen verder met het maken van ‘mindmaps’. Op deze ‘mindmaps’ zette ieder voor zich, wat kwaliteit in de openbare ruimte voor hem of haar betekent. In de daaropvolgende discussie kwamen interessante overeenkomsten maar ook tegenstellingen naar voren.
Het was een goedgevuld programma tijdens de expeditie, want vervolgens spraken de stakeholders in twee deelgroepen over de waarden (zoals rust, ruimte, avontuurlijk of netjes) waaraan een goede openbare ruimte moet voldoen.
Op 9 mei 2017 gaat dezelfde subgroep verder met het uitwerken van deze waarden in concrete uitgangspunten voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte.
De andere drie subgroepen gaan in de weken daarna op een vergelijkbare manier op expeditie.

Enquête

Naast de werkgroep met stakeholders, worden ook 6000 huishoudens bevraagd over de directe woonomgeving: maandag 1 mei zijn 6000 uitnodigingen tot het invullen van een online enquête op de bus gedaan.

Over BrinQ

Het project waarin gemeente en inwoners samen een visie voor de openbare ruimte opstellen, heet BrinQ. Meer informatie over het project staat op de tijdelijke website www.brinqwesterveld.nl 


Impressie van de eerste expeditieavond BrinQ

Impressie van de eerste expeditieavond

Impressie van de eerste expeditieavond BrinQ

Impressie van de eerste expeditieavond

Logo BrinQ