Vervolg commissievergadering Fysiek Domein & Middelen

De commissievergadering Fysiek Domein & Middelen (FDM) is dinsdagavond 9 mei 2017 onverwacht geschorst tijdens de behandeling van het raadsvoorstel ‘Glasvezel - afronding Voorbereidingsfase + hoe verder’. Een van de commissieleden bleek onwel geworden te zijn.

In de loop van deze week wordt in overleg met de commissievoorzitter de heer De Haas besloten, wanneer de commissievergadering FDM wordt hervat. De nieuwe datum wordt op deze website van de gemeente Westerveld gepubliceerd en aangegeven in de vergaderkalender op iBabs Online.