Westerveld sluit financieel jaar 2016 positief af

Het college van B&W van Westerveld heeft het financiële jaarverslag en de jaarrekening 2016 naar de gemeenteraad gestuurd.

Het financiële jaar 2016 is afgesloten met een positief resultaat van € 1.696.000,-. Dit is hoger dan verwacht. Het resultaat is vooral geboekt binnen het Sociaal domein. Dit lijkt misschien opmerkelijk, en vraagt dan ook om een korte toelichting:
Iedere aanvraag voor zorg en ondersteuning is beoordeeld aan de hand van bestaand beleid (criteria, voorwaarden et cetera). Wie volgens het beleid in aanmerking kwam voor zorg en ondersteuning, heeft dit ontvangen. De vraag ‘of er wel of niet geld in de pot zit’, is daarbij niet aan de orde. Wie in aanmerking kwam voor zorg en ondersteuning, heeft dit toegekend gekregen.
Het beschikbare budget voor het Sociaal domein bestond uit twee componenten: het budget vanuit ‘Den Haag’ dat daarvoor speciaal bestemd is én een budget dat de gemeente Westerveld hier zelf aan toegevoegd had. Het budget vanuit ‘Den Haag’ is in zijn geheel besteed.

Het college wil graag bij de behandeling van de Voorjaarsrapportage met de raad bespreken, hoe het positieve resultaat bestemd wordt: bijvoorbeeld in nieuwe ontwikkelingen of toevoegen aan reservebudgetten? In de jaarrekening 2016 geeft het college een voorzet voor die bespreking.

Voorzet

Het college stelt aan de raad voor, € 1,5 miljoen van het positieve resultaat in een nieuwe bestemmingsreserve te plaatsen. Dit nieuwe budget is specifiek voor ‘versterking van de fysieke aantrekkelijkheid van de gemeente Westerveld’. Met andere woorden: een budget voor projecten die de infrastructuur verbeteren, de cultuurhistorie bevorderen en de lokale economie versterken. Van de projecten moet een ‘vliegwieleffect’ uitgaan:

 • door het gebied fysiek aantrekkelijker te maken wordt het vaker een recreatieve bestemming óf woonbestemming,
 • recreanten en (nieuwe) bewoners zorgen ervoor dat voorzieningen blijven en de lokale economie versterkt wordt,
 • er blijft of komt meer ‘reuring’ (verenigingsleven, evenementen et cetera) en de werkgelegenheid verbetert,
 • et cetera

Het college wil graag met de gemeenteraad van gedachten wisselen over het instellen van zo’n nieuwe bestemmingsreserve. In de Voorjaarsrapportage werkt het college de voorzet verder uit in een bespreekpunt. 

Terugblik op 2016

Naast een verantwoording in cijfers, kijkt het college in het jaarverslag en de jaarrekening ook ‘in woord’ terug op 2016. Zo gaat het college in op de veranderende rol van de gemeente, het versnellen van het Sociaal Domein en het versterken van de lokale economie.

Een greep uit de concrete resultaten in 2016:

 • werkzaamheden aan de Koningin Wilhelminalaan in Wilhelminaoord zijn in 2016 afgerond en de werkzaamheden aan de Dorpsstraat-Vledderweg in Vledder zijn in 2016 gestart
 • de zonnepanelen op het dak van het gemeentehuis wekken sinds februari 2016 stroom op en dat heeft meer dan 58.000 kW(h) opgeleverd in het rapportagejaar
 • met een aantal aanpassingen in onder andere het pasjessysteem  is het afvalbrengstation in Havelte ook toegankelijk geworden voor inwoners van buurgemeente Meppel. Met de uitbreiding van het aantal mogelijke klanten zijn ook de openingstijden verruimd
 • in het najaar van 2016 zijn voor het eerst korven geplaatst voor het verzamelen van blad
 • in Dwingeloo is ‘de Twingel’ gebouwd én officieel geopend, en op de routes naar de school/kinderopvang zijn extra verkeersveiligheidsmaatregelen getroffen. De ‘oude Storkschool en oude Fontein’ zijn gesloopt
 • er zijn zeven digitale evenementenborden geplaatst in samenwerking met de Ondernemerskoepel
 • een regiegroep van lokale ondernemers heeft het voorstel voorbereid voor het oprichten van het Ondernemersfonds Westerveld
 • het JOGG-programma is uitgevoerd en er zijn nu onder andere drie gezonde scholen en twee gezonde sportkantines
 • het aantal gehonoreerde aanvragen voor het jeugdsportfonds was in 2016 hoger dan in 2015. Een groei van 40 in 2015 naar 82 in 2016
 • de eerste Erfgoeddag is in 2016 gehouden waarbij ook voor de eerste keer de Erfgoedprijs uitgereikt is (aan Wim van der Wijk)
 • het aantal cliënten bij de sociale dienst IGSD is in 2016 gedaald met 41 personen
 • het aantal verleende Wabo-vergunningen was in 2016 hoger dan in 2015. Een groei van 95 verleende vergunningen in 2015 naar 154 in 2016
 • in juni 2016 werden de openingstijden van het gemeentehuis verruimd: iedere vrijdag is het gemeentehuis geopend in plaats van eens per twee weken.   

Behandeling

Het jaarverslag en de jaarrekening 2016 worden besproken in de raadsvergadering van  27 juni 2017. De Voorjaarsrapportage wordt 4 juli 2017 behandeld.

Documenten

Het 'jaarverslag en jaarrekening 2016' en het bijbehorende raadsvoorstel zijn te downloaden op de webpagina met vergaderstukken voor de raadscommissie Fysiek Domein & Middelen van 6 juni 2017.