‘Wijzer met je geld in Westerveld’

‘Wijzer met je geld in Westerveld’ is de folder waarmee gemeente Westerveld inwoners met financiële problemen en/of een laag inkomen wil wijzen op de regelingen die er zijn en waar ze een beroep op kunnen doen. De folder ligt op verschillende plaatsen in de gemeente, zoals de zorgcentra, bibliotheken. dorpshuizen en kringloopwinkels.

overhandiging folder Wijzer met je geld in Westerveld aan Voedselbank

Op vrijdag 12 mei 2017 bracht wethouder Klaas Smidt een stapel folders naar de Voedselbank en reikte persoonlijk een exemplaar uit aan coördinator Greet Oosterveld. Wethouder Smidt: “Met de folder kunnen de vrijwilligers van de Voedselbank inwoners informeren over de regelingen die er zijn, zodat zij weten waar ze eventueel gebruik van kunnen maken. Dat geldt uiteraard ook voor de vrijwilligers van andere organisatie in Westerveld. Bovendien kunnen inwoners, als ze er niet uitkomen, altijd contact opnemen met de gemeente. Dan wordt er een afspraak gemaakt”.

Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Westerveld lang niet altijd gebruik maken van beschikbare regelingen. De reden daarvoor is dat ze de mogelijkheden niet kennen of dat ze er moeite mee hebben om een beroep te doen op de regelingen.  Wethouder Smidt: “Als gemeente willen we  niet dat inwoners onnodig in financiële problemen komen. Daarom richten we ons meer op het geven van informatie over de regelingen, steken we in op preventie en gaan we aan de slag met projecten op het gebied van financiële educatie”.

Folder ‘Wijzer met je geld in Westerveld’

In de folder  worden zowel landelijke als gemeentelijke regelingen toegelicht waar inwoners met financiële problemen of een laag inkomen aanspraak op kunnen maken. Het gaat dan onder andere over huurtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds.  
De folder is ook te vinden op www.gemeentewesterveld.nl/zorgenondersteuning.