Filmpje over werken bij gemeente Westerveld gepresenteerd

Tijdens een tweewekelijkse personeelsbijeenkomst is donderdag 31 mei 2018 het filmpje ‘Werken bij Westerveld’ in première gegaan.

In het filmpje dat onder andere te zien is op het YouTube-kanaal van de gemeente Westerveld en binnenkort op de nieuwe site van Talentenregio, vertelt een aantal medewerkers waarom ze graag werken bij deze gemeente. Oók vertellen twee vertegenwoordigers van twee dorpsbelangen over de samenwerking tussen hun vereniging en de gemeente.

Kernwoorden waarmee medewerkers van Westerveld hun organisatie en werkgever typeren zijn: gelijkwaardig, korte lijnen, persoonlijke ontwikkeling, betrokken en samenwerking.

Korte lijnen

Westerveld kende al een ‘traditie’ van korte lijnen en de verantwoordelijkheden laag in de organisatie, maar in de zomer van 2017 is daar nog eens een extra stap in gezet: toen is de managementlaag ‘afdelingshoofden’ verdwenen. Dit betekent dat er naast de algemeen directeur, een beperkt aantal teamleiders is ter ondersteuning van alle medewerkers. Driewekelijks is er een bijeenkomst voor alle medewerkers waarin informatie-uitwisseling, presentaties en afstemming centraal staan.

De organisatie gemeente Westerveld wordt gevormd door ongeveer 170 medewerkers (rond de 130 fte) verdeeld in zes teams, waarbij integraal én teamoverstijgend werken belangrijker is dan de structuur op papier. Het organogram van de organisatie is dan ook weergegeven als een organisch bewegend geheel waarbij alle organisatieonderdelen met elkaar verbonden zijn. Samensturing krijgt daarin meer en meer vorm: bij twee onderdelen (ICT en Bestuur- en Managementondersteuning) wordt hier al enige maanden ervaring mee opgedaan. Deze onderdelen hebben geen teamleider maar de medewerkers zorgen samen voor de ‘going concern’ en organiseren hun eigen overleggen. Voor zaken die de dagelijkse gang van zaken overstijgen, kunnen de medewerkers altijd terecht bij de directeur en/of zijn plaatsvervanger.