Raadsvergadering 29 mei 2018

De agenda van deze vergadering is:

 

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 24 april en 16 mei 2018 + toezeggingenlijst
 4. Ingekomen stukken
 5. Rondvraag
 6. Nota verbonden partijen 2018
 7. Beleidsnota garantstellingen gemeente Westerveld
 8. Verhoging investeringssubsidie en overige financiering voor de uitbreiding van de huidige kleed- en wasaccommodatie t.b.v. Voetbalvereniging en Rugbyclub Dwingeloo
 9. Lokale inclusie agenda
 10. Vaststelling bestemmingsplan ‘Partiële herziening Kleine Kernen, woningbouw Zorgvlied’
 11. Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe
 12. Benoeming duoleden/ invullen vacatures overlegorganen
 13. Sluiting

Toelichtingen

Iedere raads- en commissievergadering is te volgen op de publieke tribune in de raadzaal en online via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger