Starthandeling bouw sportaccommodatie Stad en Esch Diever

Wethouders Geertsma, van Schelven en Smidt van de gemeente Westerveld hebben samen met deelschoolleider Schipper en directeur-bestuurder de Visser van Stad & Esch de starthandeling voor de bouw van de sportaccommodatie in Diever verricht.

Hiermee is de volgende stap naar de realisatie van de energiezuinige, multifunctionele accommodatie gezet. Geschikt voor sport, theater en andere sociaal culturele activiteiten.

Volgens planning moet de nieuwbouw eind december van dit jaar gereed zijn.

Starthandeling bouw sportaccommodatie Stad en Esch Dieverbouw sportaccommodatie Stad en Esch Diever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starthandeling bouw sportaccommodatie Stad en Esch Diever