Drie Westervelders genaturaliseerd

Donderdag 16 mei 2019 hebben drie inwoners van Westerveld het Nederlanderschap verkregen: de heer Habtesulus Gebrezgabhier (had de Ethiopische nationaliteit), de heer Al Jaroud (had de Syrische nationaliteit) en mevrouw Sheikh Ahmed (had de Syrische nationaliteit).

De ceremonie in het gemeentehuis kende een formeel onderdeel en was daarnaast vooral een gezellige bijeenkomst met burgemeester Jager, waar onder het genot van een kop koffie, informeel met elkaar werd gesproken.

Tijdens het formele deel hebben de drie inwoners, de eed of de belofte afgelegd. Vervolgens reikte burgemeester Rikus Jager het besluit van Nederlanderschap uit.

De tekst die uitgesproken wordt bij het afleggen van de eed is:
“Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig”.

De tekst die uitgesproken wordt bij het afleggen van de belofte is:
“Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar vrijheden en rechten  respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te vervullen. Dat verklaar en beloof ik”.

naturalisatie 16 mei 2019

Links burgemeester Jagerm, rechts de heer Filmon Habtesulus Gebrezgabhier