Expositie Machiel Sol

Vanaf woensdag 8 mei biedt de ruime, lichte hal in het gemeentehuis volop ruimte aan de expositie van Machiel Sol. De expositie is te bewonderen tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Over het werk

Het expressionistisch, abstract-figuratieve werk is een weerspiegeling van de kunstenaar zelf. De Russische schilder Wassily Kandinsky was ooit een belangrijke inspiratiebron. Machiel Sol heeft door zelfstudie en ‘het zijn’ zichzelf als kunstenaar gevormd.

Foto opening expositie Machiel Sol