Raadsvergadering 28 mei

De raad vergadert op dinsdag 28 mei 2019 om 20.00 uur in de raadszaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Voorstel benoeming commissielid en vaststelling gewijzigd overzicht samenstelling raadscommissies
 3. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
 4. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 26 maart en 23 april 2019 + toezeggingenlijst
 5. Ingekomen stukken
 6. Rondvraag
 7. Voorstel vaststelling ontwerp bestemmingsplan "Dwingeloo-Lhee 78"
 8. Motie vreemd aan de orde van de dag VVD over het RIVM rapport
 9. Voorstel vaststelling bestemmingsplan "Dwingeloo, Brink 30 en Kerkpad 1"
 10. Voorstel officiële gemeentevlag Westerveld
 11. Voorstel wijziging Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 12. Voorstel bekrachtiging geheimhouding rapport 'Grondexploitatie Vledder Noord fase 1A'
 13. Sluiting

Toelichtingen

De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via webcast

De vergaderstukken kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs online.

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger