Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende ideeën

Heeft u een goed idee? Een uniek idee met een meerwaarde voor Westerveld? Wij horen graag van u!

De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een mooie, zorgzame, leuke en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

De afgelopen jaren heeft de gemeente al diverse initiatieven van inwoners ondersteund met een bijdrage. Tijdens de eerste subsidieronde van 2020 heeft het college bijvoorbeeld subsidie toegekend voor het opzetten van een repair café, de aanschaf van hanging baskets, de aanschaf van een traplift en de aanleg van een voedseltuin.

Subsidie aanvragen

Heeft u ook zo’n mooi, leuk, vernieuwend of zorgzaam initiatief en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het initiatief gedragen wordt door de inwoners van Westerveld. Daarnaast wordt er getoetst op relevantie, innovatie, het maatschappelijk effect en moet het idee een meerwaarde hebben voor de inwoners. De subsidie is  eenmalig. Medefinanciering is nodig om het (lange termijn) resultaat te kunnen bereiken.

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. De sluitingsdatum van de volgende subsidierondes is 1 juni 2020. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag.