Politieke avond Westerveld 26 mei 2020

De raad vergadert op dinsdag 26 mei om 20.00 uur. Het betreft een digitale raadsvergadering.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Raadsvergadering (besluitvorming)
    • Vaststellen concept Regionale Energie Strategie (RES) Drenthe
  2. Rondvraag en inspreken
  3. Informatieronde over Gebiedsontwikkeling Frederiksoord en Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie Noordelijke vrije Koloniën
  4. Informatieronde: Presentatie over plannen locaties voetbal, ijsbaan en survival in Havelte

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om voorafgaand aan een debatblok maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger