Word partner van het Sport- en Preventieakkoord Westerveld

De ambitie en daarmee ook het hoofddoel van het sport- en preventieakkoord is dat sport en bewegen bijdraagt aan gezonde inwoners. Dit doen we door in te zetten op vitale sportclubs, een duurzame sport- en beweeg infrastructuur en door Westerveld als beweeggemeente op de kaart te zetten. Een belangrijk doel van het proces tot lokaal sport- en preventieakkoord is dat de samenwerking tussen sportverenigingen in Westerveld wordt versterkt, dat er gezamenlijk trajecten opgestart worden en dat de sportverenigingen intensiever gaan samenwerken met hun omgeving (denk bijvoorbeeld aan maatschappelijke organisaties).

We zijn al goed op weg. Samen met partners vanuit sportverenigingen/aanbieders, onderwijs, maatschappelijke instellingen en zorg en welzijn zijn we aan de slag gegaan. We hebben onderzocht wat we willen doen en wat extra aandacht nodig heeft. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we er samen voor dat iedereen in onze gemeente mee kan doen?  Alle plannen staan in het conceptakkoord. Deze is te vinden op de website van Sport Drenthe. De verwachting is dat we dit jaar starten met het uitvoeren van de doelen en ambities uit het akkoord.

De ambities:

  • Sport, bewegen en preventie voor een gezond Westerveld
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
  • Duurzame infrastructuur voor sport en bewegen
  • Westerveld op de kaart zetten

Meer partners zijn welkom!

Kent u iemand of wil u dat uw organisatie bijdraagt aan een van deze ambities? Kent u een organisatie die nog niet nog niet in het sport- en preventieakkoord genoemd wordt, maar zeker betrokken moet worden? Heeft u suggesties? Kijk dan op de website van Sport Drenthe. Hier vindt u meer informatie en kunt u het partnerformulier invullen. Doe dit vóór 8 mei 2020, want dan sluit de inschrijving.