Burgemeester en wethouders gemeente Westerveld wensen eindexamenkandidaten succes

Op maandag 10 mei 2021 overhandigde wethouder Smidt namens het college van Westerveld succeskaarten aan directeur Jaap Schipper van Stad & Esch in Diever. De succeskaarten zijn bedoeld voor eindexamenleerlingen om hen een hart onder de riem steken.

Na een ongewoon schooljaar gaan binnenkort de eindexamens van start. Ieder jaar is de tijd rondom de eindexamens spannend, maar eindexamen doen na een jaar van deels online onderwijs is extra spannend. Daarom ontvangen de eindexamenkandidaten van Stad & Esch in Diever deze week een persoonlijke kaart van het college van Westerveld.

Wethouder Smidt: “Door de coronamaatregelen moet het voor de leerlingen een zwaar jaar zijn geweest. Met deze kaart willen we de eindexamenkandidaten een hart onder de riem steken en ze veel succes wensen”. Directeur Jaap Schipper vertelt: “Dinsdag 11 mei hebben de leerlingen nog een proefexamen gehad, zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden”. Maandag 17 mei starten de officiële examens. Vanwege de coronacrisis hebben leerlingen dit jaar ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Ook krijgen leerlingen een extra herkansing.

Burgemeester en wethouders gemeente Westerveld wensen eindexamenkandidaten succes
Wethouder Smidt overhandigt kaarten aan Jaap Schipper, directeur Stad & Esch in Diever