Gemeente Westerveld wil meewerken aan uitbreiding woningbouw in Dwingeloo

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerveld heeft ingestemd met het starten van een bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van woningbouw in Dwingeloo. Deze nieuwe woonwijk sluit aan op de bestaande woonwijk Valderse.

De grond tussen de woonwijk Valderse en het bedrijventerrein Nijverheidsweg is in eigendom van J.C. van Kooten BV. De grondeigenaar heeft een plan ingediend voor het bouwen van circa 67 woningen. Voorlopig gaat het om een variatie van rij- en hoek-, vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen. Ook is er ruimte voor wonen en werken, micro/tiny houses en huurwoningen.

De woningbouw staat onder druk en er is veel vraag naar nieuwe woningen. Waar het kan en verantwoord is, wil het gemeentebestuur van gemeente Westerveld woningbouwplannen faciliteren. Wethouder Smidt: “Dit plan sluit aan bij de bestaande woonwijk en de woningen zijn geschikt voor verschillende doelgroepen. Daarmee is het een goede aanvulling op het woningaanbod in Dwingeloo.”  

De betreffende grond heeft nu nog een agrarische bestemming. Om het nieuwe woningbouwplan mogelijk te maken is een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Binnenkort start de bestemmingsplanprocedure en wordt het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente.

Voor meer informatie kunt u contact nemen via e-mailadres: info@valdersekampen.nl