Werkzaamheden aanleg glasvezel

Op dit moment wordt in veel dorpskernen binnen gemeente Westerveld een glasvezelnetwerk aangelegd. De werkzaamheden duren tot ongeveer eind juli 2021. Wellicht roept dit vragen bij u op, zowel over de werkzaamheden als over de rol van de gemeente. Via dit bericht wordt u hierover geïnformeerd.

Volgens de telecommunicatiewet moet gemeente Westerveld de aanleg van kabels in gemeentegrond toestaan. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Delta Fiber Netwerk en Digitale Stad. De rol van gemeente Westerveld is om de vergunning te verlenen voor de aanleg van kabels en leidingen. Daarnaast houdt de gemeente toezicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, onder andere op het straatwerk. De gemeente houdt alleen toezicht op de werkzaamheden in de openbare ruimte, niet op particulier terrein.

Wanneer een woonwijk of kern gereed is en goedgekeurd is door de toezichthouder, volgt een onderhoudstermijn van één jaar. Aan het einde van de onderhoudstermijn wordt het straatwerk nogmaals gecontroleerd en worden gebreken hersteld door de partij die de kabels legt.

In elke dorpskern wordt een klein gebouw geplaatst ten behoeve van het glasvezelnetwerk. Kleine gebouwen ten behoeve van telecommunicatienetwerken zijn omgevingsvergunning-vrij.

Heeft u gebreken in het straatwerk opgemerkt? Dan kunt u dit melden bij de gemeente.