Bestrijdingsmiddelen inleveren in ruil voor korting bij lokale ondernemers

Vrijdagochtend 13 mei 2022 kunnen inwoners van gemeente Westerveld hun chemische bestrijdingsmiddelen inleveren. Denk hierbij aan middelen die nog in de kast staan om onkruid op tegels of in de moestuin tegen te gaan of om ongedierte te bestrijden. Wethouder Henk Doeven: “Ook particulier gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen heeft een negatief effect op het milieu en de kwaliteit van het water. Daar zijn we ons lang niet altijd van bewust. Dus laten we ons steentje bijdragen, is het niet voor onszelf dan wel voor de toekomstige generaties.”

Als dank voor het inleveren van de middelen ontvangen inwoners een tegoedbon, te besteden bij een lokale ondernemer. De inzamelactie is opgezet door gemeente Westerveld en Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Afvoeren van chemische bestrijdingsmiddelen

Berry Bergman, beleidsadviseur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta: “We zien dat mensen vaak nog restanten oude bestrijdingsmiddelen in de schuur hebben staan die niet gebruikt worden. Dan is het zaak om deze middelen op een juiste manier af te voeren. Deze middelen zijn namelijk erg schadelijk voor het waterleven en mogen absoluut niet in het riool terecht komen. Daarom is het belangrijk om bestrijdingsmiddelen op de juiste manier te vernietigen, via de daarvoor speciale inzamelplaatsen bij de gemeenten.”

Vanuit de overheid wordt actief ingezet op het verminderen van particulier gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt in de Green Deal. Daarnaast is het gebruik van deze schadelijke stoffen lang niet altijd meer nodig. Bergman: “Met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin of rond het huis bestaat de kans dat deze schadelijke stoffen in onze sloten, kanalen en rivieren terecht komen. Dit heeft grote gevolgen voor dieren, planten en het grondwater. Er zijn inmiddels voldoende alternatieve middelen te verkrijgen die minder schade aanrichten aan ons water en de grond.”  Wilt u tips over duurzaam tuinieren? Kijk dan eens op Milieu Centraal of bijvoorbeeld op OnkruidVergaat.nl.

Win-win situatie

Inwoners die tijdens deze inzamelochtend hun chemische bestrijdingsmiddelen inleveren, ontvangen een voucher te besteden bij één van de vier deelnemende lokale ondernemers. Wethouder Henk Doeven: “Een mooie bijkomstigheid van deze actie is dat we naast het milieu ook lokale ondernemers steunen. En u als inwoner wordt beloond met een tegoedbon. Een win-win situatie en genoeg reden om toch even te kijken of u nog restanten oude beschermingsmiddelen in de schuur of kast heeft staan.”

Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe

Gemeente Westerveld doet veel om bij te dragen aan het milieu en de waterkwaliteit. In de strijd tegen onkruid wordt hete lucht en kokend water gebruikt, in plaats van chemische middelen. Ook de eikenprocessierupsen worden biologisch bestreden. Daarnaast is de gemeente Westerveld evenals het waterschap Drents Overijsselse Delta betrokken bij het Programma Duurzame Bollenteelt Drenthe, onder regie van de provincie Drenthe. Doel van het programma is een duurzamere bollenteelt met een lagere milieubelasting.

Praktische informatie

Heeft u als particulier bestrijdingsmiddelen in de kast staan die u niet meer gebruikt? Breng deze dan 13 mei 2022 tussen 8.30 en 11.30 uur naar het afvalbrengstation aan de Oeveraseweg 19 te Havelte.