Inzamelochtend particuliere chemische bestrijdingsmiddelen

Berry Bergman van Waterschap Drents Overijsselse Delta, Wethouder Henk Doeven en de heer A. ter Horst uit Dwingeloo leveren chemische bestrijdingsmiddelen in bij Thomas van der Wal en Maarten Buurma van ROVA (foto HDJ fotografie).

Inzamelochtend particuliere chemische bestrijdingsmiddelen