Gemeente Westerveld gaat in gesprek met bewoners De Moesberg

Vandaag is gemeente Westerveld aanwezig op camping De Moesberg om in gesprek te gaan met bewoners op het park. Op deze manier kan de gemeente een completer beeld krijgen hoeveel mensen permanent wonen op De Moesberg en of er sprake is van sociale problematiek.

Drenthe is dé vrijetijdsprovincie van Nederland, waarvan het grootste aandeel van de vakantieparken in de gemeente Westerveld ligt. Vitale Vakantieparken Westerveld streeft naar een optimale vakantiebeleving. Permanente bewoning doet afbreuk aan de vakantiesfeer op de parken. Door in gesprek te gaan met de bewoners op de vakantieparken, kan de gemeente maatwerk leveren voor de mogelijk aanwezige sociale problematiek.

Vitale Vakantieparken Westerveld

Vakantiepark de Moesberg is niet het enige park waarop informatie op deze manier wordt opgehaald. Omdat er op een flink aantal parken afspraken zijn gemaakt, gaan we door met de huidige aanpak. Kijk voor meer informatie op www.gemeentewesterveld.nl/vitalevakantieparken