Gemeenten werken samen tegen voortijdig schoolverlaten

De gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld ondertekenen een convenant waarin zij afspreken samen te werken om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

ROL

ROL staat voor Recht op Leren. Kinderen onder de 18 jaar hebben recht op leren, (jong)volwassenen boven de 18 jaar ook. De leerplichtambtenaar helpt leerlingen tot 18 jaar en de RMC-trajectbegeleider is er voor de 18-plussers. Door deze samenwerking is het voor scholen, leerlingen en ouders fijn om te weten dat er altijd iemand is die ze helpt om de school succesvol af te ronden. Als uitval dreigt, helpt de leerplichtambtenaar of de RMC-trajectbegeleider om de boel weer op de rails te krijgen. Met dit convenant werken de vier gemeenten met elkaar samen en is de leerlijn 18- en 18+ aaneengesloten.

Goede samenwerking

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen de vier gemeenten en het onderwijs voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar. Er is een gezamenlijk programma om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en jongeren in een kwetsbare overstap te ondersteunen. Zo kan een voortijdig schoolverlaten coach (vsv-coach) een jongere helpen om (weer) naar school te gaan of om de overstap naar werk te maken. Ook voor de scholen is het fijn dat de samenwerking tussen de vier gemeenten nu nog beter is door dit convenant.

Foto Gemeenten werken samen tegen voortijdig schoolverlaten
Ondertekening convenant (Foto: gemeente Hoogeveen)