Komt u in aanmerking voor de Henk Aalderink-prijs?

Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan een toekomstbestendig platteland? Neem dan deel aan de Henk Aalderink-prijs die is opengesteld door de P10, het samenwerkingsverband van dertig grote plattelandsgemeenten. Met deze prijs worden inwoners beloond die zich inzetten voor hun dorp of gemeenschap met een vernieuwend en duurzaam initiatief. De winnaar ontvangt tweeduizend euro.

Het platteland bruist van de initiatieven. Inwoners zetten zich vol passie in voor de leefbaarheid van hun dorp en gemeenschap. Deze ongekende energie en kracht is kenmerkend voor het platteland en zijn bewoners. En dat is hard nodig, want we staan voor grote opgaven in Nederland. Het platteland biedt ruimte voor oplossingen, mits we er samen de schouders onder zetten. Alleen dan is het platteland klaar voor de toekomst!

de Henk Aalderink Prijs

De Henk Aalderink-prijs ondersteunt bewonersinitiatieven die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun dorp en gemeenschap. De prijs is vernoemd naar de voormalige burgemeester van Bronckhorst en oprichter van de P10 Henk Aalderink. Het is de zesde keer dat de prijs wordt uitgereikt. De jury is onafhankelijk en bestaat uit de heer Roel During (DLO onderzoeker bij de Wageningen University & Research), mevrouw Marieke Bosch (Dealmaker bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en de heer Ruud de Jong (Bestuurslid Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen).

P10

De P10 is een netwerk van de 30 grootste plattelandsgemeenten van Nederland en is samen met andere organisaties zoals LTO, Vereniging Kleine kernen, Netwerk Platteland, één van de organisaties die de plattelandsthema’s onder de aandacht brengt van diverse partijen. Gesprekspartners zijn onder andere VNG en diverse ministeries.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de Henk Aalderink-prijs, de inschrijvingen lopen tot 30 mei 2022. De uitreiking vindt plaats op 30 juni tijdens de Zomersessie van de P10. Initiatiefnemers wordt gevraagd om een motivatie te schrijven waaruit blijkt dat het initiatief bijdraagt aan een leefbaar platteland dat klaar is voor de toekomst.