Voorkom criminelen in uw schuur of loods; Westerveld zet in op Veilig Buitengebied

Heeft u een (grote) schuur of loods in het buitengebied? Eén op de vijf eigenaren met een grote schuur of loods in het buitengebied geeft aan wel eens door drugcriminelen te zijn benaderd, bijvoorbeeld met de vraag of ze de schuur/loods kunnen huren. De kans is dus groot dat ze bij u of een buur een keer aan de deur kloppen. Meld dit dan altijd bij de politie, telefoonnummer 0900-8844. Wilt u anoniem blijven? Dan kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Voorkom dat u wordt meegezogen in de onderwereld.

Herken de signalen

Veel criminelen komen heel gewoon over. Er is een prima gesprek met ze te voeren. Ze doen een aanbod waarvan u beter wordt. Om signalen die kunnen wijzen op criminaliteit, te herkennen bezoekt de politie tussen 9 en 30 mei 2022 eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied van de gemeente Westerveld. Doel is eigenaren te behoeden voor criminele activiteiten in hun schuren en loodsen door ze alert te maken op signalen.

Enquête

Naast het bezoeken van eigenaren van schuren en loodsen in het buitengebied door de politie, wordt gevraagd een enquête in te vullen. Daarin is aandacht voor onderwerpen zoals diefstal, inbraak en ondermijning. Ook kijken we naar onderhoud van de openbare ruimte om het gebied aantrekkelijk(er) te maken voor wonen en werken en daarmee onaantrekkelijk voor (ondermijnende) criminaliteit.

Er is een enquête voor inwoners ( links) en een enquête voor (agrarische) ondernemers (rechts).

                      enquete inwoners QR                                   enquete agrariers QR

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website www.nietondermijnneus.nl.