Waardevolle ontmoetingsavond gastgezinnen opvang Oekraïners

Op 19 april jl. kwamen gastgezinnen en belangstellenden in de Kruiskerk te Diever bijeen tijdens de ontmoetingsavond gastgezinnen opvang Oekraïners. Een waardevolle avond, waarin het delen van ervaringen centraal stond.

In totaal werden zo'n 30 gasten welkom geheten door ds. Ben van Werven. Aan de hand van een aantal vragen gingen de gasten met elkaar in gesprek. Ook waren er vertegenwoordigers van de gemeente Westerveld aanwezig voor het beantwoorden van vragen.

Positieve ervaringen

De gastgezinnen waren allemaal zeer positief. De opvang is divers, van een aparte ruimte tot een slaapkamer en verder meeleven in de woning van het gastgezin. Het succes hangt zeker af van een positieve instelling van beide partijen. De gastgezinnen zijn dankbaar voor het feit dat zij de mensen veiligheid kunnen bieden. Daarnaast is het gezellig en leerzaam.

Het hebben van een aparte leefruimte voor de Oekraïners werd als voordeel genoemd, met daarbij wel een dagelijks moment van samenzijn, bijvoorbeeld tijdens het avondeten. Ook is het belangrijk om goede afspraken te maken, bijvoorbeeld over het bijdragen aan de boodschappen.
De wens bij de Oekraïners om iets terug te doen is groot. Zo zijn er vluchtelingen die voor het gastgezin koken en de boodschappen doen.

Ook wil men graag werken. De wijzigingen in het overheidsbeleid werden als nadelig ervaren, er zijn veel vragen waarop het antwoord nog niet duidelijk is. De aanwezige vertegenwoordigers van de gemeente Westerveld boden waar mogelijk duidelijkheid en hebben een aantal vragen genoteerd waar nog geen antwoord op was
Er werden diverse praktisch tips gedeeld, bijvoorbeeld over het openen van een bankrekening en goede vertaalapps. Maar ook werden ervaringen gedeeld hoe om te gaan met het verdriet en de trauma’s die de Oekraïners hebben. Advies is om veel te luisteren en een schouder te bieden om op uit te huilen.

Er waren ook een aantal gastgezinnen aanwezig die nog geen Oekraïners hebben opgevangen maar dit wel willen. Zij hebben zich aangemeld bij Takecarebnb, maar ervaren die route als een doodlopende weg. Ze worden goed op de hoogte gehouden, maar nog geen van de gezinnen is in behandeling genomen voor de screening.

Tenslotte gaf de Kruiskerk nog een presentatie van de activiteiten die zij organiseren.

Wegwijs in Nederland

Tegelijkertijd met de ontmoetingsavond vond in de Kruiskerk ook de bijeenkomst ‘Wegwijs in Nederland’ voor Oekraïners plaats. Een succesvolle bijeenkomst met 17 Oekraïense gasten die onderling kennis maakten en informatie uitwisselden. Ook hier was de gemeente Westerveld aanwezig voor informatie over werk gerelateerde zaken. De kinderen die meegekomen waren kregen een eigen plek om lekker te spelen. Aan het einde van de avond kwamen alle groepen bijeen en was er mogelijkheid om nog een gezamenlijk drankje te doen.

De avond werd georganiseerd op initiatief van de Kruiskerk Diever en in samenwerking met de gemeente Westerveld.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken rondom de opvang van Oekraïnse vluchtelingen? Meld u zich dan aan voor het Oekraïne Bulletin. Dit doet u door een mail te sturen aan communicatie@gemeentewesterveld.nl.