Cyclomedia maakt foto's van gemeente Westerveld

CycloMedia gaat de nieuwe jaarlijkse opnameronde van 2023 maken. De verwachting is dat er bij optimale weersomstandigheden 360o panoramafoto’s worden gemaakt in de periode van medio mei tot medio juli. Hiervoor zullen de camera-auto’s van CycloMedia systematisch door alle straten van onze gemeente rijden om foto’s te maken.

Cyclomedia heeft hiervoor van de gemeente een ontheffing ontvangen voor het rijden op voetpaden, fietspaden en voetgangersgebied.

Cyclo media auto met camera
Foto: auto van cyclomedia met camera op het dak

Cyclomedia 

Cyclomedia Technology B.V., een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, is gespecialiseerd in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt Cyclomedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg en ook in onze gemeente maakt Cyclomedia deze straatfoto’s. Deze foto’s bevatten mogelijk (onherkenbaar gemaakte ('geblurd')) persoonsgegevens, zoals herkenbare gezichten, op grond waarvan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing is. 

Voor meer informatie, vragen, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing en beperking van de verwerking of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met Cyclomedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel of privacy@Cyclomedia.com. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie: www.Cyclomedia.com/nl/privacy-statement