Evaluatie subsidieregeling maatschappelijke initiatieven Westerveld

Gemeente Westerveld kent de subsidieregeling maatschappelijke initiatieven. Dit is een subsidieregeling voor het ondersteunen van inwoners met maatschappelijke initiatieven en ideeën.

De kaders voor de regeling maatschappelijke initiatieven zijn op donderdag 28 juni 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van deze regeling is om inwoners  uit te dagen om met initiatieven en ideeën te komen en deze in samenwerking tot stand brengen.  Het college werkt daarom met beperkte kaders voor het beoordelen van initiatieven uit de samenleving.

Op woensdag 22 november 2017 was de evaluatie van de subsidieregeling. Voorafgaand aan deze bijeenkomst werden de aanvragers van de subsidieregeling persoonlijk benaderd om mee te denken in de evaluatie. Dit onderzoek is gedaan door extern bureau CMO STAMM. CMO STAMM presenteerde woensdagavond de voorlopige uitkomsten van de evaluatie.  Verschillende initiatiefnemers kwamen deze avond aan het woord. Meegefinancierde projecten zijn onder andere: dorpsverfraaiing, revalideren is leren en gladheidsbestrijding Vorrelveen e.o.

Conclusie van de evaluatie

De initiatiefnemers zijn over het algemeen positief over het verloop van het proces. Het persoonlijk contact en het meedenken wordt erg gewaardeerd en het papierwerk viel reuze mee. Bij initiatieven die zijn aangehouden of afgewezen is de feedback dat het proces beter zou kunnen of dat er meer meegedacht had kunnen worden. Verder kwam naar voren dat er meer bekendheid moet worden gegeven aan de regeling en dat de gemeente en initiatiefnemers best trots mogen zijn op wat we doen.

Daarnaast is er gesproken over de wensen voor de toekomst.  De gezamenlijke conclusie van de avond was dat de aanvragen wel wat spannender kunnen. Een onderwerp zoals duurzaamheid mist nog. Wethouder Van Schelven riep op om nieuwe ideeën in te dienen: “Hopelijk leidt dit tot nieuwe initiatieven. De gemeente wil met deze regeling serieus aangeven dat we openstaan voor initiatieven van buiten de ambtelijke organisatie en daar ook geldbedragen aan verbinden. We willen graag die onontdekte kennis en kracht aanboren, verras ons!”

Voor deze regeling is in 2018 € 220.000 beschikbaar voor maatschappelijke initiatieven in Westerveld.

Aanvragen

Inwoners kunnen de subsidieaanvraag voor hun  maatschappelijke initiatief indienen voor 1 januari, 1 april of 1 oktober 2018. Op dinsdag 12 december 2017 is er een inloopspreekuur. Inwoners met een initiatief kunnen van 17.00 uur tot 19.00 uur terecht in de hal van het gemeentehuis met hun vragen. Het college van burgemeesters en wethouders toetst de aanvraag.

Voor meer informatie over deze regeling zie de pagina maatschappelijke initiatieven. 

Evaluatiebijeenkomst maatschappelijk initiatief
Evaluatiebijeenkomst maatschappelijk initiatief, presentatie door CMO STAMM.