Stad & Esch en Gemeente Westerveld maken afspraken over het bouwen van de nieuwe accommodatie in Diever

Maandag 20 november werd er op het gemeentehuis in Diever een convenant getekend over de bouw van de nieuwe accommodatie in Diever. Wethouders Geertsma en van Schelven van de gemeente Westerveld en directeur- bestuurder Peter de Visser van Stad & Esch ondertekenden het document.

Het convenant regelt de afspraken over de bouw van de nieuwe accommodatie op het terrein van Stad & Esch in Diever. Zo is vastgelegd dat Stad & Esch het bouwheerschap en de exploitatie op zich neemt. De gemeente stelt het budget beschikbaar.

Hiermee is de volgende stap gezet naar de realisatie van de energiezuinige, multifunctionele accommodatie. Geschikt voor sport, theater en andere sociaal culturele activiteiten.

Volgens de planning kan in het begin van  2019 de bouw worden voltooid.

Ondertekening convenant
Ondertekening convenant