Gemeente Westerveld zoekt vernieuwende ideeën

Heeft u een goed idee? Een uniek idee met een meerwaarde voor Westerveld? Wij horen graag van u!

Initiatieven

De intentie van de gemeente is om samen te bouwen aan een spannende, leuke, zorgzame, mooie en energieke samenleving. De gemeente wil dan ook initiatieven stimuleren die bijdragen aan sociale cohesie, gezonde leefstijl, duurzaamheid, toerisme en leefbaarheid van de gemeente Westerveld. Om ervoor te zorgen dat u snel aan de slag kan met uw initiatief, wil de gemeente een handje helpen met (financiële) middelen en/of meedenken met uw plan.

Inspiratie

In de afgelopen jaren heeft de gemeente al diverse initiatieven van inwoners ondersteund met een bijdrage. Bijvoorbeeld het initiatief ‘BijOns’, een laagdrempelige ontmoetingsruimte in Vledderveen. Het wordt gerund door vrijwilligers en heeft als doel om de sociale binding in het dorp te versterken en zorg te hebben voor elkaar. Of het initiatief ‘Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups’ met als doel het bevorderen van een duurzame aanpak van de eikenprocessierups door biodiversiteit. Op een proeflocatie in Wapserveen zijn duizenden planten van tientallen soorten aangeplant om natuurlijke vijanden van de eikenprocessierupsen te lokken, zoals sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. In 2019 werden op de proeflocatie met natuurlijke vijanden 80% minder nesten aangetroffen dan op de controlelocatie.

Subsidie aanvragen

Heeft u ook een spannend, leuk, mooi, vernieuwend of zorgzaam initiatief en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het initiatief gedragen wordt door de inwoners van Westerveld. Daarnaast wordt er getoetst op relevantie, innovatie, het maatschappelijk effect en moet het idee een meerwaarde hebben voor de inwoners. Verder gaat het om een eenmalige subsidie en is medefinanciering nodig om het (lange termijn) resultaat te kunnen bereiken.

Ieder jaar vinden er drie subsidierondes plaats. De sluitingsdata van de subsidierondes zijn 1 januari, 1 april en 1 september. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via info@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer14 0521.