Westerveld gaat voor lokaal sport- en preventieakkoord

Gemeente Westerveld gaat bezig met een lokale variant van het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord. Wethouder Doeven heeft namens het college van B&W samen met meerdere sportaanbieders de intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring is de start om samen met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven te komen tot een lokaal sport- en preventieakkoord. Er is een formateur aangesteld die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen van het lokale sport- en preventieakkoord. Maandag 11 november 2019 kwam de sportformateur voor het eerst samen met het kernteam.

Kernteam lokaal sport- en preventieakkoord

Van het Nationaal Sportakkoord en het Nationaal Preventieakkoord wordt, vanwege de samenhang, één gezamenlijk lokaal akkoord gemaakt. In het lokale sport- en preventieakkoord worden er afspraken gemaakt met lokale en regionale partijen. Het kernteam dat, samen met sportformateur Mieke Zijl, aan de slag gaat met het invullen van het lokaal sport- en preventieakkoord heeft op maandagavond 11 november hun vertrekpunt bepaald en een stakeholdersanalyse gemaakt. In de kerngroep zijn vertegenwoordigd: Harry Bril namens zwembad de Kerkvlekken Havelte, Peter Heupink namens V.V. Havelte, Geke Jonkers namens DOK Dwingeloo, Bert de Ruiter namens FietsZe Vledder en Bianca Russcher van Fitnesscentrum Corpus Dieverbrug. Hiermee is geprobeerd om zowel namens de verschillende soorten sportaanbieders als namens de verschillende kernen een vertegenwoordiging af te vaardigen in de kerngroep. De kerngroep organiseert in januari een brede bijeenkomst waarbij input gevraagd wordt voor het lokale sport- en preventieakkoord.

Nationaal Sportakkoord en Nationaal Preventieakkoord

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport sloot in de zomer van 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord. In het Nationale Sportakkoord zijn ambities genoemd die onder andere ingaan op thema’s: Inclusief sport en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale aanbieders en Van jongs af aan vaardig in bewegen. In het najaar van 2018 is het Nationaal Preventieakkoord afgesloten, met als doel de gezondheid van álle Nederlanders te verbeteren. Het preventieakkoord gaat in op de thema’s roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik.

Foto bij lokaal Sport- en preventieakkoord
Harry Bril namens zwembad de Kerkvlekken Havelte, Peter Heupink namens V.V. Havelte, Geke Jonkers namens DOK Dwingeloo en Bert de Ruiter namens FietsZe Vledder. Op de foto ontbreekt Bianca Russcher van Fitnesscentrum Corpus Dieverbrug.