Gemeente Westerveld roept op: koop lokaal en blijf in verbinding met elkaar

Een goed draaiende economie gaat niet alleen maar over gezonde bedrijvigheid. Een goede economie gaat ook over de verkrijgbaarheid van (verse en lokale) producten, sociale en mentale gezondheid, financiële onafhankelijkheid en ruimte voor groei.

Daarom ook is het terecht dat de dag van de ondernemer in het leven is geroepen, die vindt plaats op 20 november 2020. Met deze dag laten we zien dat ondernemers er niet alleen voor staan. Zij kunnen een beroep doen op de overheid voor passende wet- en regelgeving en goede omstandigheden voor een gezonde vraag. Ook ten tijde van deze crisis.
Wij hebben ervaren dat de samenleving flexibel is en haar steentje bijdraagt om gezamenlijk de negatieve effecten van coronacrisis te bestrijden. Daar zijn we trots op. Samen kunnen we het verschil maken. Daarvoor spreken we op deze dag – de dag van de ondernemer - onze waardering uit. Ook vragen we iedereen: kies zoveel mogelijk lokaal en regionaal. 
Nu we niet fysiek kunnen buurten, moeten we extra waakzaam zijn dat we niet van elkaar vervreemden. Wij vragen ondernemers om deze dagen een extra moment in te lassen om elkaar online op te zoeken en zaken te blijven doen. De nieuwsbrieven van de ondernemersverenigingen en de ondernemerskoepel, aansluiting op het online platform UIT Westerveld of het plaatsen van een mooi bericht in een lokaal glossy InWesterveld zijn platforms om met elkaar in contact te blijven en aangesloten te blijven bij de lokale activiteiten. Heeft u daar hup bij nodig? Dan kunt u rekenen op ondersteuning vanuit de ondernemerskoepel en de ondernemersloketten, www.ondernemersplein.nl , www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl en www.ikbendrentsondernemer.nl.