Politieke avond Westerveld 10 november 2020

De raad vergadert op dinsdag 10 november om 15.00 uur in de raadzaal.

De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Voorstel Programmabegroting 2021;
  2. Voorstel Najaarsrapportage 2020.

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger