Politieke avond Westerveld 17 november 2020

De raad vergadert op dinsdag 17 november om 20.00 uur in de raadzaal.

De agenda van de besluitvormende vergadering is als volgt:

  1. Voorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Drenthe
  2. Voorstel Vaststelling bestemmingsplan 'Partiële herziening Meerkamp'
  3. Voorstel Wijziging gemeenschappelijke regeling Reestmond
  4. Voorstel Herziene begroting 2020 Reestmond
  5. Voorstel Ontwerpbegroting 2021 Reestmond

De avond volgen

In verband met de coronacrisis is de Politieke avond Westerveld alleen online te volgen via webcast

Inspreken

Het is mogelijk om tijdens een besluitvormende vergadering over een niet-geagendeerd onderwerp maximaal vijf minuten in te spreken. Sprekers richten zich tot de voorzitter; raads- en commissieleden worden in de gelegenheid gesteld vragen ter verduidelijking te stellen aan de inspreker. Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dient u dat vóór 16.30 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering te melden aan de griffier, tel. 14 0521. Ook voor meer informatie over de spelregels rond inspraak, kunt u contact opnemen met de griffier.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op iBabs Online

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger