Politieke avond Westerveld 1 december 2020

Op dinsdag 1 december vanaf 20.00 uur is er weer een Politieke avond Westerveld.

Het is een fysieke vergadering, waarbij de basisregels ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen in de raadzaal. Mede hierdoor is het helaas niet mogelijk om als inwoner aanwezig te zijn. De vergadering is wél online via webcast live te volgen.

Op de agenda van de vergadering van 1 december2020 staan de volgende onderwerpen:

  1. Voorstel Toetredingsverzoek gemeente Zwartewaterland tot de Gemeenschappelijke Regeling ONS (debatblok)
  2. Voorstel Deelname VRD aan WVSV (debatblok)
  3. Voorstel Aanschaf aandelen C van ROVA (debatblok)
  4. Voorstel Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting (info-/debatblok)
  5. Voorstel COVID-19 kosten overzicht en begrotingswijziging (info-/debatblok)
  6. Voorstel Budgetoverheveling 2020 (info-/debatblok)
  7. Voorstel Treasurystatuut gemeente Westerveld 2020 (info-/debatblok)
  8. Voorstel Nota reserves en voorzieningen 2020 (info-/debatblok)
  9. Voorstel Af te sluiten kredieten en instemming kredietoverschrijdingen (info-/debatblok)
  10. Belastingverordeningen 2021 (info-/debatblokken)

Vergaderstukken

De stukken voor de vergadering staan op iBabs Online