Politieke avond Westerveld 16 november 2021

Op dinsdag 16 november 2021 om 20:00 uur vindt er een voorbereidende Politieke avond Westerveld plaats. De vergadering vindt fysiek in de raadzaal plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:
1.     Veranderopgave Wet Inburgering (informatieronde)
2.     Schuldhulpverlening en Vroegsignalering (informatieronde)
3.     Raadsvoorstel rechtmatigheidsverantwoording 2021-2022 en normen- en toetsingskader 2021 (debatronde)
4.     Vragenkwartier  

De avond volgen

In verband met het coronavirus geldt er een maximum aantal bezoekers dat op de publieke tribune toegelaten kan worden. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Meld u vóór maandag 15 november 16.00 uur aan per e-mail via griffie@gemeentewesterveld.nl. De vergadering is ook live te volgen via de webcast.

Inspreken

Inspreken tijdens voorbereidende Politieke avonden Westerveld
Op de bovengenoemde agendapunten die cursief zijn weergegeven, is spreekrecht van toepassing. In iBabs wordt dit gemarkeerd door middel van de plaatsing van ‘(spreekrecht)’ achter de titel van het betreffende agendapunt.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken

Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger