Politieke avond Westerveld 30 november 2021

Op dinsdag 30 november 2021 om 19:30 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats. Deze vindt digitaal plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:
1.     Opening
2.     Vaststellen agenda en vergaderorde
3.     Besluitenlijsten en toezeggingenlijst          
        Hamerstuk
4.    Voorstel rechtmatigheidsverantwoording 2021-2022 en normen- en toetsingskader 2021
5.    Motie vreemd aan de orde van de dag - PW, D66, VVD - Speelautomatenhallen
6.    Sluiting
7.    Vragenuur  

Aansluitend start om 20:30 uur een dialoogavond over de Omgevingswet. Net als de besluitvormende Politieke avond Westerveld kunt u deze volgen via de livestream op de website. Op de agenda staan deze keer geen onderwerpen waarop inspreekrecht van toepassing is.

De avond volgen

In verband met de huidige coronasituatie is het helaas niet mogelijk om de vergadering vanaf de publieke tribune bij te wonen. Wel kunt u de avond volgen via de livestream op de website.

Vooralsnog blijft de gemeenteraad van Westerveld met inachtneming van de basisregels fysiek vergaderen. Dit is conform de wet, waarin een uitzondering voor gemeenteraden opgenomen staat voor wat betreft het fysiek bij elkaar kunnen blijven komen. Tegelijkertijd zullen de fractievoorzitters de ontwikkelingen in de (nabije) toekomst nauwgezet volgen en constant nagaan in hoeverre het nodig en wenselijk is om fysiek te blijven vergaderen.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl.
Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu  (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger