Start verkoop eerste fase woningbouw Vledderveen

De gemeente Westerveld biedt woningbouwkavels aan in Vledderveen. De planlocatie is het voormalig voetbalveld aan de Jodenweg. In het plan worden maximaal 21 woningen gerealiseerd, verdeeld over vijf woonvelden. Het plan wordt in twee fases uitgegeven.

In de eerste fase worden minimaal acht en maximaal tien woningen gerealiseerd. Hoeveel woningen er in totaal in de eerste fase worden gerealiseerd, is afhankelijk van hoeveel gegadigden er zijn voor twee-onder-één-kap woningen.

Wanneer en voor wie?

Het is vanaf maandag 22 november  t/m 5 december 2021 mogelijk om u in te schrijven voor de eerste fase. Binnen deze termijn maakt het niet uit op welke dag u zich inschrijft.

Via een loting worden de kavels toegewezen aan gegadigden. Per persoon of per samenlevingsverband kan maximaal één inschrijfformulier worden ingediend. Uitsluitend natuurlijke personen die ook daadwerkelijk in het huis gaan wonen kunnen zich inschrijven. Makelaars, projectontwikkelaars en/of andere rechtspersonen zijn van inschrijving uitgesloten.

Inschrijven

U kunt zich inschrijven via het inschrijfformulier of u kunt het inschrijfformulier afhalen bij de receptie op het gemeentehuis. U dient hierbij aan te geven of u interesse heeft in een twee-onder-éénkapwoning of een vrijstaande woning. Indien u het inschrijfformulier wilt invullen op het gemeentehuis, dient u een afspraak te maken.

Voor de twee-onder-één-kapwoning kunt u zich inschrijven met een medebouwer. Dit is de directe buur, de persoon die de andere kant van de twee-onder-één-kapwoning gaat (laten) bouwen. Inschrijvingen voor een twee-onder-één-kapwoning waarop een medebouwer is benoemd, hebben bij de loting voorrang op inschrijvingen zonder medebouwer. Let erop dat uw medebouwer ook zelf een inschrijfformulier invult en inlevert.

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of meer informatie kunt u contact opnemen met het taakveld grondzaken van de gemeente. Dit kan via telefoonnummer 14 0521 of het mailadres info@gemeentewesterveld.nl o.v.v. bouwkavels Vledderveen.