Vernieuwende initiatieven en evenementen van harte welkom

In 2021 zijn weer mooie en vernieuwende initiatieven en evenementen ingediend.

Het college heeft onder andere subsidies voor de volgende initiatieven toegekend:

  • Het evenement ‘bourgondisch Westerveld Rally’ van stichting Bourgondisch Westerveld;
  • Het project 'duurzaam herstel en onderhouden en openstelling van de tuinbouwschooltuin' van de Stichting Tuinbouwschooltuin Frederiksoord;
  • Het kunstproject ‘Vlieg Zwaluw Vlieg' om ouderen en kinderen met elkaar in verbinding te brengen.

Initiatieven en evenementen

Tot 1 januari 2022 kunt u weer uw vernieuwende initiatieven en evenementen indienen.Ontwikkelt u juist in deze periode, uiteraard rekening houdend met de geldende maatregelen, een vernieuwend initiatief of evenement? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. Om ervoor te zorgen dat u aan de slag kan met uw initiatief of evenement, wil de gemeente u een handje helpen met behulp van (financiële) middelen en/of door mee te denken met uw plan.

Subsidie 2022 aanvragen

Heeft u ook een spannend, leuk, mooi, toegankelijk, vernieuwend of zorgzaam initiatief of evenement en wilt u subsidie aanvragen? Houd er rekening mee dat het gedragen wordt door inwoners van Westerveld en dat het voor hen ook een meerwaarde heeft. Bij de beoordeling van uw aanvraag wordt er gekeken naar relevantie, innovatie en het maatschappelijk effect. Verder gaat het om een eenmalige subsidie en is medefinanciering nodig om het (lange termijn) resultaat te kunnen bereiken.

Nieuwe aanvragen kunnen ingediend worden vóór 1 januari, 1 april en 1 september 2022. Het college van burgemeester en wethouders toetst vervolgens de aanvraag. U kunt uw aanvraag indienen door te e-mailen naar info@gemeentewesterveld.nl. Uw aanvraag dient in ieder geval de contactgegevens, een plan van aanpak, een tijdsplan en een begroting te bevatten.