Gemeente Westerveld doet mee aan Orange the World 2022

Gemeente Westerveld is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarom wappert vanaf 25 november de Orange the World vlag bij het gemeentehuis.

Het college van Westerveld heeft onlangs ingestemd om deel te nemen aan deze 16-daagse actie. Wethouder Doeven: “Geweld hoort nergens thuis. Met het hijsen van deze vlag vragen we aandacht voor de strijd tegen geweld tegen vrouwen. Het onderwerp moet bespreekbaar worden en er moet bewustwording worden gecreëerd”.

Jaarlijkse Orange the World campagne

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’. 

In Nederland doet inmiddels een overgrote meerderheid van de gemeenten en provincies jaarlijks mee aan de campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen, en door in de gemeenteraad, provinciale staten en lokale samenleving extra aandacht te besteden aan het bestrijden van geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Thema 2022: Iedereen kan helpen geweld te voorkomen 

In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken. Daar kan iedereen aan bijdragen; individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken over grensoverschrijdend gedrag. 

Actieperspectief: Ik ben #medestander 

Tijdens de Orange the World campagne wordt iedereen uitgenodigd om onderdeel van de oplossing te worden als medestander in de strijd tegen geweld. Dit kan door het ondertekenen van de #medestanderpledge op orangetheworld.nl. Hiermee geeft de ondertekenaar aan dat hij of zij zich wil inzetten om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, als individu, als professional, als vriend, teamgenoot, buur of collega. Mensen die medestander zijn krijgen een speciale nieuwsbrief met allerhande praktische tips over wat je kunt doen in je dagelijks leven om geweld en intimidatie tegen vrouwen te helpen voorkomen en stoppen. 

Achter de voordeur spel

Op 1 december a.s. van 16.00 – 17.30 uur organiseren SDG House Drenthe, Alfa-college en de Soroptimistclub De Reestlanden het Achter de Voordeur spel, want: "Niets is wat het lijkt". Door het spel te spelen komt u op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek over huiselijk geweld. Wat zijn de signalen, hoe kunt u ze herkennen en wat kunt u er aan doen? Meld u aan door een mail te sturen aan sdghousedrenthe@alfa-college.nl
 

Gemeente Westerveld doet mee aan Orange the World 2022 Gemeente Westerveld doet mee aan Orange the World 2022