Gemeente Westerveld koopt recreatiecentrum in Havelte

De gemeente Westerveld wordt per 1 januari 2023 eigenaar van recreatiecentrum Hesselte in Havelte. De gemeente gaat het park en de grond gebruiken om te voldoen aan de grote woonopgave waar het de komende jaren voor staat, maar neemt de tijd voor de definitieve planvorming en zorgvuldig overleg met betrokkenen.

Op recreatiecentrum Hesselte zijn diverse huisjes eigendom van het park en huisjes in eigendom van particulieren. Daarnaast kent het park een gedeelte met jaarplekken en een klein trekkersveld. Een onderdeel van de planvorming is de overgang van vakantiepark naar een woonbestemming én de bouw van nieuwe woningen. Voor veel eigenaren van een vakantiewoning betekent dit dat de woning een woonbestemming krijgt waardoor permanente bewoning is toegestaan. Daarnaast wil de gemeente er op korte termijn 10 flexwoningen realiseren voor mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning. Op lange termijn zullen er plannen ontwikkeld worden voor duurzame woningbouw. Het gebied middenin Havelte krijgt daarmee een kwaliteitsimpuls. 

Afbouw recreatiefunctie

De gemeente benadrukt dat goed overleg met de huidige eigenaar en zorgvuldigheid richting huiseigenaren, parkgebruikers en de omgeving voorop staat. Zij neemt de tijd voor het maken van een kwalitatief goed plan en een coulante afbouw van het recreatief gebruik. Eigenaren van vakantiehuisjes en andere parkgebruikers zijn door de gemeente Westerveld uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

Vitale vakantieparken

Het park kwam in beeld door gesprekken in het kader van het project Vitale Vakantieparken. Vanuit dit provinciale project is de gemeente in gesprek met parkeigenaren over de toekomst van de parken. Het belang van de gemeente is om de recreatiesector gezond te houden. In overleg met de parkeigenaren en/of eigenaren van vakantiewoningen, kan overgegaan worden tot vitaliseren, excelleren of het transformeren naar een park met een permanente woonbestemming, zoals in het geval van recreatiecentrum Hesselte.