Opening twee Odensehuizen in gemeenten Meppel en Westerveld

Vrijdag 4 november openden gedeputeerde Hans Kuipers en de wethouders Klaas de Vries (Meppel) en Jacob Boonstra (wethouder ouderenbeleid Westerveld) de Odensehuizen in respectievelijk Meppel en Havelte. Bij de opening was een grote groep vrijwilligers aanwezig. Het Odensehuis is een vrij inloophuis voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers.

De komst van de Odensehuizen is één van de resultaten van de samenwerking ‘Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe’. De (deels vrijwilligers) organisaties die samenwerken zijn Alzheimer Nederland regio Drenthe, BOKD, gemeente Meppel, gemeente Westerveld, Netwerk Dementie Drenthe, Stichting Odensehuizen Meppel Westerveld en Welzijn MensenWerk.

Gemeenschapskracht

Het inloophuis is een hele mooie aanwinst in Westerveld, waar ook de vergrijzing verder toeneemt. De Odensehuizen hebben o.a. als functie om een plek te bieden waar mensen even op adem kunnen komen, informatie kunnen halen, ervaringen kunnen uitwisselen, een luisterend oor vinden of gewoon een spelletje komen spelen. De Odensehuizen onderscheiden zich doordat wij ons richten op mensen met (beginnende) dementie en hun omgeving en waar mensen zonder afspraak terecht kunnen Het is een plek waar mensen vrij kunnen binnenlopen en waar iedereen mag zijn wie hij is. “Het concept is zo waardevol” zegt Boonstra, “doordat mantelzorgers en zorgvragers in contact blijven met de gemeenschap en hun omgeving. En dat past heel erg bij het Noaberschap dat wij kennen in de gemeente. We zorgen hier met elkaar, voor elkaar.”

“De samenwerking is ontstaan vanuit de ambitie dat mensen met dementie langer in hun eigen omgeving blijven leven. Vanuit gemeenschapskracht werken we samen aan het uitdagende maatschappelijke vraagstuk ‘goed oud worden in én met je eigen wijk of dorp – hoe doe je dat’. Vertegenwoordigers vanuit de dorpen Nijeveen en Diever zijn aan de slag om deze vraag voor hun dorp te beantwoorden. Dit levert goede ingrediënten voor een zogenoemd inclusief dorpsplan,” aldus Jos Voppen namens BOKD – de Drentse organisatie voor dorpen en dorpshuizen.  

Best uniek

Tijdens de opening op 4 november kwamen de resultaten aan bod maar ook de manier van samenwerken. “Die is best uniek te noemen. Alle genoemde organisaties werken dagelijks vanuit inwonerszijde. We weten hoe we mensen in de wijk of in een dorp kunnen ondersteunen bij de plannen voor hun omgeving. We gaan uit van de kracht die gemeenschappen in zich hebben. Bewoners van dorpen en buurten zijn namelijk heel goed in staat om zelf het gesprek te voeren en oplossingen te bedenken over dit onderwerp,” aldus Jelle de Haas, voorzitter Stichting Odensehuizen Meppel Westerveld.      

Samen voor dementievriendelijk Zuidwest Drenthe wordt mede mogelijk gemaakt dankzij subsidie vanuit de Sociale Agenda van de Provincie Drenthe.

 c609413b-dfc6-4bc8-938c-02e7fd8b5d9a  Odensehuis wethouder Boonstra