Publieksversie begroting

Er is dit jaar hard gewerkt om de begroting toegankelijker te maken. De begroting 2023 – 2026 presenteerden we dit jaar voor het eerst digitaal.

De digitale begroting bekijkt u op westerveld.begrotingsapp.nl

Daarnaast hebben we een verkorte weergave van de begroting gemaakt. Deze publieksversie werd afgelopen dinsdag door onze wethouder van financiën Jacob Boonstra uitgedeeld aan de raad. Deze week publiceerden wij dit overzicht in de Westervelder Wolder Courant voor onze inwoners. 

Wilt u ook een snelle blik werpen op de begroting 2023-2026 en de speerpunten voor de komende jaren? Bekijk dan de Infographic Begroting 2023-2026.

Gemeente Westerveld - Infographic Begroting 23-26