Wethouder Henk Doeven trapt project Bijles af in de gemeente Westerveld

Op het schoolplein van de Oosterveldschool in Uffelte werd afgelopen donderdag hard gewerkt. Onder begeleiding van Mart Siebering en Rosanne van ’t Slot van Landschapsbeheer Drenthe gingen zo’n 70 kinderen samen met hun leerkrachten en een aantal ouders aan de slag om hun schoolplein bij-vriendelijk te maken. Zij kregen hierbij hulp van de gemeente Westerveld. Zo waren wethouder Henk Doeven en een medewerker van de buitendienst aanwezig om hun steentje bij te dragen. Samen met kinderen uit groep 1-2 werkten zij aan de inrichting van het bijenhotel.

Alle klassen van de Oosterveldschool hebben geholpen, van de jongste groepen tot de bovenbouw. Er zijn verschillende inrichtingsmaatregelen getroffen, waardoor het schoolplein in de toekomst een stuk aantrekkelijker is voor de wilde bij en andere insecten. De leerlingen hebben veel werk verzet. Ze hebben fruitbomen geplant, groene borders aangelegd en bijenbosjes ontwikkeld.

Betere leefomstandigheden voor de bij

De vergroening van het schoolplein is nodig om betere leefomstandigheden te creëren voor de bij. Want het gaat niet goed met de wilde bij in Nederland. Van de 360 soorten bijen die in Nederland voorkomen is meer dan de helft een beschermde diersoort. Deze bijen zijn de afgelopen jaren namelijk sterk in aantal afgenomen. En dit heeft invloed op de bestuiving van de wilde planten, maar ook onze voedselgewassen. Zonder bestuivers als wilde bijen en hommels kunnen we bijvoorbeeld geen appels plukken en tomaten oogsten. 

Bijles

Op initiatief van IVN Natuureducatie en Landschapsbeheer Drenthe is daarom het project Bijles opgestart. Dit is een project waarbij kinderen aan de hand van opdrachten bewust worden gemaakt van de rol die wilde bijen spelen in de bestuiving, de levenswijze van enkele groepen bijen en de verschillende eisen die wilde bijen stellen aan hun woonomgeving. In de Bijles gaan de leerlingen aan de slag met het bij-vriendelijk inrichten van hun schoolplein.

Klaar voor de start!

De Oosterveldschool in Uffelte was de eerste basisschool die met het project Bijles dit najaar bij-vriendelijker is ingericht. De komende periode gaat bij nog 5 andere schoolpleinen in de gemeente Westerveld de schop de grond in! 
 

Wethouder Henk Doeven trapt project Bijles af in de gemeente Westerveld  Wethouder Henk Doeven trapt project Bijles af in de gemeente Westerveld  Wethouder Henk Doeven trapt project Bijles af in de gemeente Westerveld