Oktober 2021

 • Onderzoek naar Drentse agrarische sector

  Alle agrariërs in de gemeenten Westerveld en De Wolden ontvangen deze week een brief met daarin de vraag om een enquête in te vullen. Deze vragenlijst – gevolgd door keukentafelgesprekken – is bedoeld om inzicht te krijgen in alle ontwikkelingen en opgaven waarmee de agrarische sector te maken heeft in de gemeenten Westerveld en De Wolden. Ook willen de gemeenten graag weten welke vragen er leven en welke denkrichtingen er zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Stichting Stimuland.

 • Sluitende begroting 2022 aangeboden aan raad

  Het college van Westerveld heeft de Begroting 2022 aangeboden aan de gemeenteraad: een realistische begroting met positieve saldi voor 2022 en de jaren daarna. Deze overschotten zijn het resultaat van onder andere een positief uitvallende septembercirculaire.

 • Drie prijswinnaars uit de voormalige koloniën mogen het UNESCO-gebied van bovenaf bekijken

  Donderdag 21 oktober 2021 zijn aan drie inwoners uit de Koloniën van Weldadigheid drie ballonvaarten uitgereikt bij museum De Proefkolonie in Frederiksoord. De prijswinnaars hadden de juiste oplossing ingeleverd van de prijsvraag die is georganiseerd door gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf, samen met Stichting Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Weldadig Oord en de Stakeholdersklankbord UNESCO.

 • Commissaris bezoekt Westerveld

  Commissaris van de Koning mevrouw J. Klijnsma heeft zaterdag 9 oktober 2021 een bezoek aan Westerveld gebracht. Samen met burgemeester H. Jager en gemeentesecretaris D.B. Bruijn-Van den Berg is een rondrit op de fiets gemaakt door de gemeente om een aantal musea te bezoeken.

 • Regenboogvlag gehesen op Diversity day

  Dinsdag 5 oktober 2021 is de regenboogvlag voor het gemeentehuis gehesen, door burgemeester Jager en algemeen directeur/gemeentesecretaris D.B. Bruijn-Van den Berg, in het bijzijn van onder andere alle wethouders en leidinggevenden. Het hijsen van de vlag op Diversity Day is ook de start van de week waarin de organisaties die aangesloten zijn bij Talentenregio, meer aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer.