Drie prijswinnaars uit de voormalige koloniën mogen het UNESCO-gebied van bovenaf bekijken

Donderdag 21 oktober 2021 zijn aan drie inwoners uit de Koloniën van Weldadigheid drie ballonvaarten uitgereikt bij museum De Proefkolonie in Frederiksoord. De prijswinnaars hadden de juiste oplossing ingeleverd van de prijsvraag die is georganiseerd door gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en Weststellingwerf, samen met Stichting Maatschappij van Weldadigheid, Stichting Weldadig Oord en de Stakeholdersklankbord UNESCO.

UNESCO Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid Frederiksoord en Wilhelminaoord zijn afgelopen zomer UNESCO Werelderfgoed geworden. Om alle inwoners in het koloniegebied te betrekken bij deze unieke gebeurtenis en om te benadrukken hoe bijzonder het gebied is, is door bovengenoemde initiatiefnemers een prijsvraag uitgeschreven en in de voormalige koloniën huis aan huis verspreid. Inwoners van de koloniën konden wandelend, met de fiets of auto op ontdekkingstocht door het gehele gebied om op zoek te gaan naar de antwoorden. De ingevulde ‘kaart’ met het antwoord kon bij museum De Proefkolonie in Frederiksoord worden ingeleverd. Iedereen die het juiste antwoord inleverde, maakte kans op een luchtballonvaart voor twee personen. Deze prijs is driemaal weggegeven.

Prijsuitreiking prijsvraag Kolonien
Wethouder De Haas van gemeente Westerveld en wethouder Hoen van gemeente Weststellingwerf overhandigen de prijs aan de prijswinnaars.