Feestelijke startbijeenkomst van de First Lego League

Vrijdag 12 oktober 2018 werd op Stad en Esch in Diever een feestelijke startbijeenkomst van de First Lego League (FLL) gehouden. Wethouder Doeven gaf hiervoor samen met burgemeester Jager het startsein door een druk op de rode knop.

De FLL is een wedstrijd die leerlingen tussen de 10 en 15 jaar uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. Dit gebeurt aan de hand van verschillende opdrachten. Zeven scholen in Westerveld doen mee met de FLL. De coördinerende locatie hiervoor is Stad en Esch in Diever. Naast Stad en Esch doen er zes basisscholen mee: CBS De Bron uit Nijensleek, CBS De Fontein uit Dwingeloo, CBS Roosjenschool uit Diever, OBS Burg. W.A. Storkschool uit Dwingeloo, OBS De Singelier uit Diever en OBS Ten Darperschoele uit Wapse. Elke school levert één team voor de competitie.

Van Gerven Educatie begeleidt en ondersteunt deze teams, die na de startbijeenkomst zo'n acht weken aan een opdracht werken. De teams moeten zich manifesteren op het gebied van robot-techniek aan de hand van een lego robot, teamwork en probleemoplossend vermogen.

De gemeente Westerveld is nauw bij betrokken bij dit project en subsidieert de zelfgemaakte robot inclusief de begeleiding. Wethouder Doeven: “Stimulering van het vak techniek is steeds meer nodig, gezien de toekomstige arbeidsmarkt. De First Lego League gebeurt in wedstrijdvorm en is een prachtige manier om leerlingen enthousiast te maken.”

Ter afsluiting van de First Lego League wordt op zaterdag 15 december 2018 de regiofinale gehouden op de Hanzehogeschool in Groningen.

Wethouder Doeven en burgemeester jager openen de First Lego league

Wethouder Doeven met  burgemeester Jager geven het startsein door een druk op de rode knop