Politieke avond Westerveld 26 oktober 2021

Op dinsdag 26 oktober 2021 om 20:15 uur vindt er een besluitvormende Politieke avond Westerveld plaats. De vergadering vindt fysiek in de raadzaal plaats.

De agenda van de vergadering is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda en vergaderorde
 3. Besluitenlijsten en toezeggingenlijst          
  Bespreekstuk    
 4. Voorstel grondexploitatie Aldi Valderseweg
  Hamerstukken
 5. Voorstel bestemmingsplan Aldi Valderseweg
 6. Voorstel grondexploitatie woningbouw Vledderveen
 7. Voorstel bestemmingsplan woningbouw Vledderveen
  Bespreekstuk
 8. Voorstel toekomstbestendigheid sportaccomodaties Havelte
 9. Sluiting
 10. Vragenuur  

De avond volgen

In verband met het coronavirus geldt er een maximum aantal bezoekers dat op de publieke tribune toegelaten kan worden. Aanmelden is daarom noodzakelijk. Meld u vóór maandag 25 oktober 16.00 uur aan per e-mail via griffie@gemeentewesterveld.nl.

De vergadering is ook live te volgen via de webcast.

Inspreken

Inspreken tijdens besluitvormende Politieke avonden Westerveld
Inspreken over een onderwerp tijdens een besluitvormende Politieke avond Westerveld is mogelijk, wanneer dit niet tot de mogelijkheden behoorde, tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Dit geldt ook voor niet-geagendeerde onderwerpen tijdens een voorbereidende Politieke avond Westerveld. Inspreken kan bij agendapunten die cursief zijn weergegeven.

Aanmelden bij griffie en regels rondom inspreken
Voor insprekers geldt een maximumspreektijd van vijf minuten. Sprekers richten zich tot de voorzitter, waarna raads- en burgerleden de mogelijkheid krijgen om vragen ter verduidelijking aan de inspreker te stellen. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht, meld dit vóór 16.00 uur van de dag voorafgaand aan de vergadering aan de griffie via griffie@gemeentewesterveld.nl of via telefoonnummer 14 0521. Na aanmelding neemt de griffie contact met u op over o.a. het tijdstip van inspreken en de spelregels rond inspraak.

Agenda en stukken

De agendapunten en vergaderstukken van een Politieke avond Westerveld kunt u downloaden via de vergaderkalender op westerveld.bestuurlijkeinformatie.nl

Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger