Raadsvergadering 30 oktober

De raad vergadert op dinsdag 30 oktober 2018 om 20.00 uur in de raadszaal. De agenda van deze vergadering is als volgt:

  1. Opening
  2. Vaststellen van de agenda en de vergaderorde
  3. Vaststellen besluitenlijsten van de vergaderingen d.d. 25 september 2018 + toezeggingenlijst
  4. Ingekomen stukken
  5. Rondvraag
  6. Voorstel Begroting 2019
  7. Voorstel vaststelling bestemmingsplan 'Middenweg 14 en 15, Vledder'
  8. Voorstel vaststellen tweede wijzigingsverordening op de heffing en invordering van leges 2018
  9. Voorstel bestemming Reserve Fysieke Aantrekkelijkheid gemeentelijke monumentenlijst
  10. Sluiting


Toelichtingen

1.    De vergadering is te volgen op de publieke tribune en via: www.gemeentewesterveld.nl
2.    De vergaderstukken kunt u downloaden via www.gemeentewesterveld.nl/bis/ en daarna klikken op ‘Vergaderdata en -stukken website’.
3.    Stukken lezen in een speciale app? Installeer dan ‘iBabs pro (MSI communications)’ op www.ibabs.eu (menuknop ‘downloads’) en gebruik de volgende inloggegevens:
Achter site invullen: Westerveld
Achter e-mailadres en wachtwoord invullen: burger