Regenboogvlag gehesen op Diversity day

Dinsdag 5 oktober 2021 is de regenboogvlag voor het gemeentehuis gehesen, door burgemeester Jager en algemeen directeur/gemeentesecretaris D.B. Bruijn-Van den Berg, in het bijzijn van onder andere alle wethouders en leidinggevenden. Het hijsen van de vlag op Diversity Day is ook de start van de week waarin de organisaties die aangesloten zijn bij Talentenregio, meer aandacht vragen voor diversiteit en inclusie op de werkvloer.

Regenboogvlag hijsen op 5 oktober 2021 - Diversity dag 

Regenbooggemeente

Westerveld is op dinsdag 25 oktober 2016 regenbooggemeente geworden: op die avond is hierover in de gemeenteraad, unaniem een motie aangenomen. De regenboogvlag wordt sindsdien bijvoorbeeld gehesen op 11 oktober: Coming out day. In januari 2019 is daaraan toegevoegd: het hijsen van de regenboogvlag op de eerste maandag van de maand. In januari 2019 was op en bij veel overheidsgebouwen de regenboogvlag gehesen als protest tegen de Nederlandse Nashville-verklaring. Het college van Westerveld heeft toen besloten dat het niet bij eenmalige aandacht moest blijven, maar dat iedere eerste maandag van de maand de regenboogvlag gehesen zou moeten worden (en dat gebeurt ook).

In de nieuwjaarstoespraak in januari 2019 gaf burgemeester Jager aan de zinssnede 'een voorspoedig nieuwjaar' een aantal duidingen en zei onder andere: “Voor wie een etiket opgeplakt heeft gekregen, kan een voorspoedig jaar betekenen dat het etiket is verdwenen en diegene ‘gewoon’ meetelt als mens, als onderdeel van de samenleving. Voorspoedig is dan: heel eigen en uniek zijn, maar tegelijk ‘hetzelfde’ en één van allen. Niet meer gezien worden als ‘een minderheid’, als ‘afwijkend’, of als ‘iemand die anders is’. Een voorspoedig jaar zegt dán iets over hoe we praten, denken en handelen ten aanzien van verschillen die er zijn en mógen zijn in ras, culturele bagage, fysieke of geestelijke gesteldheid, politieke gezindheid, geslacht, geaardheid, geloof en ga zo maar door. In iedere nieuwjaarstoespraak die ik in deze publiekshal heb mogen houden, heb ik op een of andere manier aandacht gevraagd voor: respectvol samenleven, lief zijn voor elkaar, de verbinding zoeken, kijken naar de overeenkomsten en niet alleen naar de verschillen, tegelijkertijd het accepteren van verschillen, voor verdraagzaamheid en naastenliefde. Beseffende dat we vanuit deze bijeenkomst niet de hele wereld kunnen veranderen, kunnen we wél beginnen bij onszelf! Dus ik geef het u nogmaals mee…Om niet eenmalig maar blijvend aandacht te vragen voor eenheid en normaal omgaan met elkaar, zullen wij niet eens per jaar de regenboogvlag hijsen, maar voortaan iedere eerste maandag van de maand deze vlag hijsen.”

 

Regenboogvlag hijsen op Diversity dag - 5 oktober 2021

Links burgemeester Jager, rechts algemeen directeur/gemeentesecretaris Bruijn-Van den Berg