Wethouder Doeven neemt nieuwe verkeersveilige hekjes in gebruik

Donderdag 25 oktober 2018 nam wethouder Doeven, samen met de Brandweer Vledder, nieuwe autowerende hekjes in gebruik. De hekjes bij het fietspad richting Aa bij de weg Vledderlanden vervangen de veel gebruikte ‘autowerende paaltjes’ aan het begin van een fietspad. De paaltjes kunnen in sommige situaties ongelukken veroorzaken. De nieuwe autowerende maatregel is beter zichtbaar voor fietsers, maar houdt nog steeds de auto’s van het fietspad.

Het plaatsen van de nieuwe hekjes is een proef. Na zes maanden wordt geëvalueerd of de nieuwe maatregel naar behoren werkt. Het idee om op deze manier auto’s van fietspaden te weren is, voor zover bekend, nieuw in Drenthe. De maatregel is bedacht door een medewerker van de gemeente Westerveld is samenwerking met de firma Scholten uit Wapse.

Pilot met potentie

Volgens wethouder Doeven is het een pilot met potentie: “Ik ben zelf fanatiek mountainbiker, dus ik kom de bekende autowerende paaltjes vaak tegen. Soms zie ik het paaltje nét op tijd. Het idee om het paaltje te vervangen voor een veiliger en mooier hekje ondersteun ik dan ook. Ik vind het een pilot met potentie!”

Doorgang hulpdiensten

Bij de in gebruik name was de Brandweer van Vledder aanwezig om te testen of de hulpdiensten nog wel toegang kunnen krijgen tot het fietspad. Met een speciale sleutel kan één deel van het hekje opzij worden geklapt, zodat hulpdiensten doorgang kunnen vinden.

Veilig fietsnetwerk

Westerveld is een fietsgemeente bij uitstek en daarom is een comfortabel en veilig fietsnetwerk nodig. Westerveld heeft ondertussen op heel veel locaties dergelijke obstakels verwijderd. Op plekken waar ze wel nodig zijn worden ze aangepast zodat de maatregelen functioneel, veilig en fietsvriendelijk zijn.

Wethouder Doeven neemt nieuwe verkeersveilige hekjes in gebruik

Wethouder Doeven neemt nieuwe verkeersveilige hekjes in gebruik