Inloopbijeenkomst Piet Soerplein

Graag laten de Dorpsgemeenschap Havelte en de gemeente Westerveld u het nieuwe ontwerp voor het Piet Soerplein zien, en nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst.

Het plein is onderdeel van het ‘Ruimtelijk Actieplan Havelte’. Dit actieplan vormt voor Havelte de komende jaren een belangrijk schakel om de ruimtelijke kwaliteit voor zowel bewoners, toeristen en ondernemers fors te verbeteren. Wij nodigen u graag uit voor een inloopbijeenkomst in De Veldkei op 31 oktober 2017 tussen 15.00 en 16.30 uur en tussen 19.30 uur en 21.00 uur.     

Meedenken over de aankleding van het plein?

Het ontwerp van het Piet Soerplein is nog niet af en daarom nodigen wij inwoners graag uit over de aankleding van het Piet Soerplein mee te denken. In twee werkgroepen van max. 10 personen willen we hiermee aan de slag gaan. In max. 3 bijeenkomsten in de maanden november en december gaan we samen een voorstel maken voor de aankleding van het plein met groen en straatmeubilair. Deze avonden zijn onder begeleiding van de landschapsarchitect. Aanmelden voor één van de werkgroepen kan via info@dorpsgemeenschaphavelte.nl of tijdens de inloopbijeenkomst bij een van de mensen van de Dorpsgemeenschap of de gemeente Westerveld.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

De afgelopen jaren is er door de Dorpsgemeenschap Havelte en de gemeente Westerveld veel gesproken over het Piet Soerplein. In 2013 heeft de Dorpsgemeenschap Havelte in het kader van de dorpsvisie  aan de bewoners van Havelte al een ontwerp gepresenteerd. Van dit ontwerp uit 2013 zijn op dit moment  een tweetal onderdelen uitgevoerd: het gebied rond de voormalige RABO en het evenemententerrein en rugbyvereniging 'Big Stones'. Op 27 januari 2017 heeft op verzoek van de Dorpsgemeenschap Havelte een bijeenkomst plaatsgevonden over de vraag of het ontwerp van het Piet Soerplein uit 2013 nog aansluit bij de huidige ontwikkelingen en wensen van het dorp Havelte. Afvaardigingen van de Dorpsgemeenschap Havelte, Havelter Ondernemers Vereniging, de ROAAH en de gemeente Westerveld hebben samen gekeken of het ontwerp uit 2013 nog voldoet  aan de huidige inzichten over de inrichting van een plein, op welke manier de huidige functies een plek kunnen krijgen en hoe we de ruimtelijke kwaliteit van het plein kunnen verbeteren.  De resultaten van deze bijeenkomst hebben het zogenaamde ‘Ruimtelijk Actieplan Havelte’ opgeleverd, waar het Piet Soerplein een belangrijk onderdeel van is.